ประเภทที่ 1 ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศ

เชื้อโรค เชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย สามารถแพร่กระจายทางอากาศ แพร่กระจายทางการหายใจ การพูดคุย ไอจาม การทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดละอองฝอย การทำความร้อน ความเย็น และการไหลเวียนของอากาศในพื้นที่ของคุณสามารถกระจายแบคทีเรีย และไวรัสในอากาศได้มากขึ้น

"จากผลงานวิจัยระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 3 ชั่วโมง และแพร่กระจายได้ไกลกว่า 8 เมตร และติดต่อกันทางลมหายใจได้ด้วยการพูดคุยกันธรรมดาๆ โดยไม่ต้องไอหรือจาม"

โคมไฟ UVC สำหรับยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ

1.1 เครื่อง UVC แบบตั้งพื้น | UV-C disinfection floor standing air unit

 

Philips UV-C disinfection floor standing air unit คือ เครื่อง UVC แบรนด์ ฟิลิปส์ สำหรับตั้งบนพื้น เหมาะสำหรับใช้งานภายในห้อง หรือ อาคารต่างๆ เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส Covid 19 และแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ในอากาศ ลักษณะการออกแบบของเครื่อง UVC เป็นแบบระบบปิด คือ ไม่มีรังสี UVC ออกมาจากตัวเครื่อง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก และไม่ต้องใช้ช่างในการติดตั้ง สามารถเสียบปลั๊กเปิดใช้งานได้ทันที

ลักษณะการทำงานของเครื่อง UVC ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศแบบตั้งพื้น

อากาศที่ถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ จะถูกพัดลมดูดอากาศดูดเข้าเครื่อง UVC จากด้านล่าง 360 องศา รอบทิศทาง ภายในเครื่องจะติดตั้งหลอด UVC ขนาด 18W จำนวน 4 หลอด โดยอากาศที่ผ่านเข้ามาในเครื่องจะถูกกักอยู่ภายในเครื่องเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อโรค ก่อนปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาทางด้านบนของตัวเครื่อง

FEATURE

 • ผ่านการทดสอบสามารถยับยั้งเชื้อโรคในอากาศได้มากกว่า 90% ในพื้นที่ขนาดปริมาตร 80m³ ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
 • พื้นที่การใช้งานได้สูงสุด (circular coverage) 28 m² เมื่อเปิดใช้งาน 2 ชั่วโมง หรือ สูงสุด 50 m² เมื่อเปิดใช้งานมากกว่า 4 ชั่วโมง
 • ออกแบบการใช้งานเป็นแบบระบบปิด โดยที่ไม่มีรังสี UVC ออกมาจากตัวเครื่อง ทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
 • ไม่ต้องใช้ช่างติดตั้ง สามารถเสียบปลั๊กเปิดใช้งานได้ทันที และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้งานในห้องต่างๆ
 • การออกแบบ และการเลือกใช้อปุกรณ์ต่างๆ ภายในโคมไฟ เช่น หลอดไฟ UV-C และบัลลาส เป็นแบรนด์ PHILIPS ทั้งหมด จึงมีความเสถียร และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคได้สูงกว่าโคมไฟ UVC ทั่วไป
 • ออกแบบให้ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุมที่แสดงสัญลักษณ์การสั่งงาน และหน้าจอแสดงสถานะการใช้การทำงาน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อหลอดไฟ UVC ทำงานผิดปกติ หรือถึงเวลาเปลี่ยนหลอดไฟ

นอกจากเครื่อง UVC สำหรับตั้งบนพื้นจะถูกดีไซด์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย เปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอก ตัวเครื่องยังถูกออกแแบบให้ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอทัชสกรีน และยังมาพร้อมล้อที่สามารถปรับหมุนได้ 360 องศา ทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายเครื่อง UVC ไปใช้งานในห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวก

1.2 โคมไฟ UVC แบบติดตั้งผนัง | UV-C disinfection upper air WM

 

เชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เมื่อเราสูดอากาศเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และอาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้ตลอดเวลา การยับยั้งเชื้อโรคเหล่านี้จึงจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องเช่นกัน

BREATH HEALTHY AIR

สูดอากาศได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

โคมไฟ UV-C disinfection upper air แบบติดผนัง แบรนด์ PHILIPS ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สะสมอยู่ภายในอากาศ โดยไม่มีสารตกค้างใดๆ ทั้งระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน และไม่ส่งเสียงรบกวนขณะทำงาน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน

FEATURE

 • ลำแสงของรังสี UVC ถูกควบคุมโดยบานเกล็ดและแผ่นสะท้อนแสง วิธีนี้ช่วยให้สามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศปริมาณมาก และในขณะเดียวกันเรายังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ในขณะที่โคมไฟ UVC กำลังทำงาน
 • ยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัส และเแบคทีเรียในอากาศได้โดยเงียบและสมบูรณ์ด้วยหลอดไฟ Philips UV-C (253.7 nm)
 • การออกแบบ และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโคมไฟ เช่น หลอดไฟ UV-C และบัลลาส เป็นแบรนด์ PHILIPS ทั้งหมด จึงมีความเสถียร และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคได้สูงกว่าโคมไฟ UVC ทั่วไป
 • ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน 9,000 ชั่วโมงของหลอดไฟ
 • สามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ไกลสุด 10 เมตร จากตัวโคมไฟ UVC โดยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคจะขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสี UVC ซึ่งจะลดลงเมื่อระยะห่างจากโคมไฟ UVC มากขี้น
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซโอโซนทั้งในระหว่างการใช้งานหรือหลังการใช้งาน
 • เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62471 สำหรับความปลอดภัยทางแสง

โคมไฟ UVC disinfection upper air แบรนด์ Philips รองรับการเปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน โดยไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ และเรายังสามารถทำงานภายในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่โคมไฟ UVC กำลังยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค และแบคทีเรียในอากาศ ช่วยให้เราสูดอากาศที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.3 โคมไฟ UVC แบบติดตั้งเพดาน | UV-C disinfection upper air CM

 

Philips UV-C disinfection upper air CM คือ โคมไฟ UVC แบรนด์ ฟิลิปส์ สำหรับติดตั้งกับฝ้า เพดาน ที่มีความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ภายในห้องหรืออาคารต่างๆ เพื่อยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค เชื้อไวรัส covid 19 และแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยรังสี UVC สามารถส่องออกจากโคมไฟได้ถึง 4 ทิศทาง และมีระยะการทำงานแต่ละทิศทาง 2 เมตร ด้วยการออกแบบที่ให้รังสี UVC อยู่เฉพาะส่วนบนของเพดาน ทำให้ขณะเปิดใช้งานโคมไฟ UVC เรายังคงทำกิจกรรม หรือ ทำงานต่างๆ ภายในห้องได้

เชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย สามารถปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เมื่อเราสูดอากาศเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และอาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้ตลอดเวลา การยับยั้งเชื้อโรคเหล่านี้จึงจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องเช่นกัน

BREATH HEALTHY AIR

สูดอากาศได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

โคมไฟ UV-C disinfection upper air แบบติดตั้งกับเพดาน แบรนด์ PHILIPS ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค และแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สะสมอยู่ภายในอากาศ โดยไม่มีสารตกค้างใดๆ ทั้งระหว่างการทำงาน และหลังการทำงาน และไม่ส่งเสียงรบกวนขณะทำงาน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน

FEATURE

 • ลำแสงของรังสี UVC ถูกควบคุมโดยบานเกล็ดและแผ่นสะท้อนแสง วิธีนี้ช่วยให้สามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคในอากาศปริมาณมาก และในขณะเดียวกันเรายังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ในขณะที่โคมไฟ UVC กำลังทำงาน
 • ยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัส และเแบคทีเรียในอากาศได้โดยเงียบและสมบูรณ์ด้วยหลอดไฟ Philips UV-C (253.7 nm)
 • การออกแบบ และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโคมไฟ เช่น หลอดไฟ UV-C และบัลลาส เป็นแบรนด์ PHILIPS ทั้งหมด จึงมีความเสถียร และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคได้สูงกว่าโคมไฟ UVC ทั่วไป
 • ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน 9,000 ชั่วโมงของหลอดไฟ
 • รังสี UVC ส่องออกจากโคมไฟถึง 4 ทิศทาง โดยแต่ละทิศทางสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ไกลสุด 2 เมตร จากตัวโคมไฟ UVC โดยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคจะขึ้นอยู่กับความเข้มของรังสี UVC ซึ่งจะลดลงเมื่อระยะห่างจากโคมไฟ UVC มากขี้น
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซโอโซนทั้งในระหว่างการใช้งานหรือหลังการใช้งาน
 • เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62471 สำหรับความปลอดภัยทางแสง

โคมไฟ UVC disinfection upper air แบรนด์ Philips รองรับการเปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน โดยไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ และเรายังสามารถทำงานภายในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่โคมไฟ UVC กำลังยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค และแบคทีเรียในอากาศ ช่วยให้เราสูดอากาศที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น